เหยือกำจัดหนู โนคูแรท พาสต้า (Nocurat Pasta)
 
 

เหยือกำจัดหนู คุณภาพสูง จากประเทศอิตาลี

โนคูแรท พาสต้า เป็นเหยื่อสำหรับกำจัดหนู เพื่อการสาธารณสุข ชุมชน บ้านเรือน ปศุสัตว์ และสถานที่การค้า ตลอดจน   ตลาดสด ประกอบด้วยส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล น้ำมันพืช ไขมันจากสัตว์ ซึ่งเป็นสูตรที่ดีที่สุดเพื่อดึงดูดให้หนูมากินแม้ในสภาพ ที่มีอาหารธรรมชาติอยู่ด้วย เช่น ในตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์ชุมชน ซึ่งผลิตด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อสามารถกำจัดหนูได้อย่างมัประสิทธิภาพสูงสุด จากโรงงานมาตรฐานยุโรปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000  และ ปลอดภัยต่อ   สิ่งแวดล้อมด้วยสารออกฤทธิ์ Difenacoum ทำให้โนคูแรท พาสต้ามีค่า LD50>36,000 mg/kg


คุณสมบัติพิเศษ
     - สารออกฤทธิ์ Difenacoum เป็นสาร anti coagulant มีประสิทธิภาพสูงในการออกฤทธิ์ต่อหนู ด้วยการกินครั้งเดียว แล้วหนูจะตายอย่างช้าๆ ทำให้ประหยัดปริมาณการใช้เหยื่อ

     - โนคูแรท พาสต้า มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดหนู แต่มีพิษน้อยกับสัตว์อื่น อีกทั้งยังมีส่วนผสมของสารขม Denatonium Benzoate ซึ่งป้องกันอันตรายจากกี่กลืนกินจากสัตว์อื่นและเด็ก

     - ส่วนผสมพิเศษของน้ำมันและไขมันทำให้ โนคูแรท พาสต้า มีเนื้อนุ่มไม่แข็งแห้งแม้ในสภาพที่ร้อนและแห้งแล้ง จึงใช้ได้ทั้งในและนอกอาคารสถานที่ และยังใช้ในสถานที่อับชื้นได้อีกด้วย

     - มีสารกันเสียป้องกันการเกิดเชื้อราอันเป็นเหตุให้หนูไม่มากิน

การใช้

     - เท โนคูแรท พาสต้า ประมาณ 1-2 ก้อร ก้อนละ 15 กร้มลงในภาชนะรองรับจำเพาะเพื่อใช้กำจัดหนูแล้ววางไว้ ตรงที่มิดชิด หรือบริเวณที่มีหนูชุกชม ควรวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน หรือจนกว่าจะไม่พบร่องรอยหนู

     - เติมเหยื่อแทนเหยื่อเดิมที่หนูกินไป

     - ใช้กำจัดหนูได้เกือบทุกสถานที่ เช่น ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน ตลาดสด และสถานที่การค้าอื่นๆ

มาตรฐานสินค้า

     - โนคูแรท พาสต้า ผลิตด้วยความประณีตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็น food grade และผ่านขบวนการผลิดที่มีสุขอนามัยสูง ตลอดจนมีการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานจึงมั่นใจได้ว่า โนคูแรท พาสต้า มีคุณภาพสูง และเป็นคุณภาพดีสม่ำเสมอจึงเป็นแหล่งอาหารที่หนูเลือกมากที่สุด

     - ผลิตจากโรงงานมาตรฐานยุโรป และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2000

     - ได้รับการจดทะเบียนในกลุ่มประเทสยุโรป เช่น กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอิตาลี ทะเบียนเลขที่ 18458 และประเทศอื่นๆ เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส โปรแลนด์ โรมาเนีย ลิทัวเนีย และนอร์เวย์

     - จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ทะเบียนเลขที่ อย.วอส. 69/2549