หน้ากากกันสารเคมี SHIGEMATSU
 
 

หน้ากากกันสารเคมี SHIGEMATSU GM 28 หน้ากากครึ่งหน้า 2 ทางกันสารเคมี ตัวหน้ากากเป็น NBR ใช้กับไส้กรอง รุ่น CA-104 NII Series