ลาร์วิซาย (Larvisai)
 
 

ลาร์วิซาย ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
ตัดวงจรชีวิตยุงลาย ทำลายลูกน้ำ ด้วย ลาร์วิซาย

  • ลาร์วิซาย ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ : Temephos 1% W/W
  • ไดัรับการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  • ผลิตตามมาตรฐาน และข้อกำหนดสากล ขององค์การอนามัยโลก
  • มีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงนานถึง 3 เดือน
 เคมีภัณฑ์กำจัดยุง ยูโรไซด์ (Urocide)
 
 

ยูโรไซด์ 1 อีซี ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง แมลงบิน และแมลงคลาน

ยูโรไซด์ ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน ซึ่ง องค์การอนามัยโลกอนุญาต ให้ใช้กำจัดแมลงเพื่อการสาธารณสุข ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ อย.วอส. 340/2549

ยูโรไซด์ ป้องกันและกำจัดแมลงพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน และแมลงคลานอื่นๆ ใช้ฉีดพ่นเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก มาลาเรีย และโรคทั่วไป ที่เกิดจากแมลงเป็นพาหนะ

 ทรายอะเบท
 
 

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรง

 เดลต้าโซล์ฟ
 
 

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงคลานและแมลงบิน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรง

 เครื่องพ่นหมอกควันไอจีบา ทีเอฟ 35 (iGEBA TF35)
 
 

เครื่องพ่นหมอกควันที่ได้รับเครื่องหมายรองรับคุณภาพการผลิต ISO 9001, ได้รับการรับรองค่า VMD จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอนามัยโลก (WHO/VB/89.973) มีน้ำหนักเบา สะดวกในการใช้งาน สามารถ  ใช้พ่นสารเคมีทั้งระบบหมอกควันและระบบละอองฝอยละเอียด (ยูแอลวี)

1  |  2  |  3