พี.เอ็ม.ที.แอล. (PMTL) 
       จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 ดำเนินการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เครื่องพ่นสารเคมี เครื่องมือทางสาธารณสุข รวมทั้งเคมีภัณฑ์เพื่อการสาธารณสุขอื่นๆ และบริการซ่อมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ ทุกผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข