เคมีภัณฑ์กำจัดยุง ยูโรไซด์ (Urocide), เวคโตฟอส (VECTOPHOS), ทรายอะเบท, ยุง, เดลมีไซด์, เดลต้าโซล์ฟ, สวิงฟ๊อกซ์ (swingfog SN 50), ฟอนแทน โมบิลสตาร์ (FONTAN MOBILSTAR), ฟอนแทน พอร์ทต้าสตาร์ (FONTAN PORTSTAR)